DR Kongo

Viza za DR Kongo

Demokratska Republika Kongo je jedna od najvećih država Afrike. Njenu prošlost obilježila je kolonijalna vladavina Belgije. Glavni grad ove države je Kinšasa, a u prošlosti je ova zemlja bila poznata i pod imenom Zair.

DR Kongo je jedna od najbogatijih zemalja svijeta u pogledu prirodnih resursa, ali je usljed čestih građanskih ratova pogođena velikim siromaštvom. Stanovništvo ove zemlje je etnički veoma raznovrsno, a među najzanimljivijim narodima se izdvajaju Pigmeji, čija visina ne prelazi 160 cm. Glavni grad ove zemlje, Kinšasa, je drugi po veličini frankofoni grad u svijetu, odmah nakon Pariza. Kongoanski građanski rat je jedan od najvećih konflikata posle Drugog svjetskog rata.

Viza za DR Kongo

Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Parizu, Francuska, kao i ambasada BiH u Kairu, Egipat.
Zahtjev za vizu se podnosi u ambasadi DR Konga u Beogradu, Srbiji. http://drcongo-embassy.rs/sr/vize/
Važeći pasoš + fotokopija prvih stranica sa ličnim podacima, 1 obrazac pravilno popunjen i potpisan http://drcongo-embassy.rs/sr/vize/, 1 fotografija dimenzija za pasoš, povratna avionska karta (na uvid) ili potvrda putničke agencije, uvjerenje da niste kažnjavani i da se protiv vas ne vodi sudski postupak, međunarodni karton o izvršenim vakcinacijama (obavezna je vakcina protiv žute groznice), fotokopija lične karte, potvrda o rezervaciji hotela (garancija za smještaj), putni čekovi. Za maloljetne osobe, obavezna je i ovjerena saglasnost oba roditelja.
105€ - 30 dana (jedan ulazak), 140€ - 30 dana, (više ulazaka)
30 do 180 dana

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *