palestinske lične karte

Viza za Palestinu

Palestina je zemlja u konfliktu. Nastala je kao rezultat turbulentnog 20 vijeka, nakon što su Jevreji proglasili državu Izrael. Palestina za svoj glavni grad smatra Jerusalim, što predstavlja jednu od kriznih tačaka u odnosima sa Izraelom. Ovo je većinom pustinjska zemlja, uz intenzivnu poljoprivredu koja se bavi uzgojem maslina i agruma.

Palestina na svojoj teritoriji krije neke od najvažnijih mjesta za tri najvažnije svjetske religije, hrišćanstva, islama i judaizma. Primjera radi, u Palestini se nalazi Vitlejem, mjesto u kom je rodjen Isus Hristos, kao i grobovi jevrejskih i islamskih proroka. Sva ova mjesta su predmet velikih sporova između konfesija.

Viza za Palestinu

Za konzularnu pomoć nadležna je: ambasada BiH u Kairu, Egipat ili ambasada BiH u Amanu, Jordan.
Za posjetu Palestinskim teritorijama, potrebno je imati vizu za ulazak u Izrael.
Pogledati pod Izraelska viza.
Pogledati pod Izraelska viza.
Pogledati pod Izraelska viza.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *