Malavi Afrika

Viza za Malavi

Malavi je zemlja koja je dobila ime po istoimenom jezeru. Glavni grad je Lilongve. Malavi spada u 2o najsiromašnijih zemalja svijeta. Ova zemlja se nalazi duž Velikog istočnog rascjepa, geološke formacije koja se proteže skoro 6000 km duž istočne Afrike. Skoro dvadeset procenata teritorije Malavija, otpada na nacionalne parkove.

Chongo pećina krije crteže koji predstavljaju jedan od najranijih tragova ljudske civilizacije. Malavijska kuhinja je veoma raznovrsna, jedna od najraznovrsnijih u Aziji. Malavi nazivaju i toplim srcem afrike, što zbog tople klime, što zbog srdačnosti njegovih ljudi.

Viza za Malavi

Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Londonu, Velika Britanija, kao i ambasada BiH u Kairu, Egipat.
Viza na dolasku.
Pasoš, 2 fotografije, povratna karta, potvrda o smještaju, finansijska sredstva (Izvod iz banke za 3 mjeseca), pozivno pismo (pismo namjere).
50$ - 7 dana, 75$ - 30 dana, jedan ulazak 150$ - 6 mjeseci, vše ulazaka 250$ - 12 mjeseci.
Od 7 dana do 12 mjeseci.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *