Mongolija viza

Viza za Mongoliju

Locirana u Centralnoj Aziji, Mongolija je jedna od najvećih zemalja kontinenta, ali uprkos svojoj veličini, veoma je slabo naseljena, te danas u njoj, boravi svega tri miliona stanovnika. 

Prije 8 vijekova, za vrijeme Džingisa Kana, ova zemlja je bila tako moćna zemlja, da se njeno carstvo u jednom trenutku prostiralo od Kine pa do Rima, te je najveća kopnena teritorija koju je jedna zemlja ikada imala.

Danas, sa druge strane, Mongolija spada među nerazvijenije države kontinenta, a više od 1/4 stanovništva živi kao nomadi.

Mongolija priroda

Viza za Mongoliju

Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Pekingu, Kina.
Pasoš sa 2 prazne stranice, popunjen obrazac sa http://consul.mn/file/visa_application.pdf, 1 fotografija, pozivno pismo.
60€ - 30 Dana (jedan ulazak), 90€ - 30 dana, (dva ulaska), 100€ - 90 dana (više ulazaka).
30 do 90 dana.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *