Kamerun

Viza za Kamerun

Kamerun je zemlja zapadne Afrike koja ima izlaz na Atlantski okean, a glavni grad je Duala. Dugo je bila njemačka kolonija, a ime je dobila po rijeci koju su Portugalci zvali Rio Do Camaroes, rijeka škampa.

Zbog raznolikosti reljefa, Kamerun zovu i Afrika u malom. Kamerunske kišne šume su jedno od najvlažnijih mjesta na Zemlji. Kamerun je veoma bogat u kulturnom naslijeđu svog stanovništva koje govori preko 100 jezika, ali su zvanični engleski i francuski.

U Kamerunu postoji jezero Njos, koje je emitovalo otrovne gasove. Emitovanje ovih otrovnih gasova je dovelo do smrti više stotina stanovnika sela oko ovog jezera.

Viza za Kamerun

Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Parizu, Francuska, kao i ambasada BiH u Kairu, Egipat.
Zahtjev za vizu Kameruna može se podnijeti u ambasadi Kameruna u Berlinnu, Njemačkoj. Adresa ambasade - http://www.ambacam.de/
Pasoš koji važi još minimum 6 mjeseci, 2 popunjena obrasca sa http://www.ambacam.de/index.php?pid=57, 2 fotografije veličine 4.5x3.5 cm, ovjereno pozivno pismo ili dokaz o smještaju, kopija avionske karte ili rezervacije, kopija vakcinacije protiv žute groznice, za djecu kopija izvoda iz matične knjige rođenih i kopija pasoša roditelja. Vizu je moguće dobiti poštom, a ako se predaje lično zahtjev se predaje između 9:30 i 12:30, dok se viza podiže istog dana nakon 15:30.
80 dolara
1 do 90 dana

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *